KNTV-tarieven met ingang van 1 januari 2020

KNTV-tarieven met ingang van 1 januari 2020

Jaarlijks worden de minimum adviestarieven en honorariumrichtlijnen door de KNTV aangepast op basis van de inflatiecijfers en de gemiddelde stijging van de contractlonen van de afgelopen 12 maanden. Voor alle onderstaande tarieven geldt: alle bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd en exclusief omzetbelasting, reis- en verblijfkosten. Eventuele verzekeringspremies zijn voor rekening van de opdrachtgevende partij.

privé-pedagogen

Voor vakbekwame privé-pedagogen geldt een minimum honorariumrichtlijn per gegeven lesuur.
Het tarief per gegeven lesuur (60 minuten) is : € 44
Dit is exclusief de eventueel in rekening te brengen 21% omzetbelasting (BTW) voor leerlingen van 21 jaar en ouder.
Musici die gebruik kunnen maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR), die dus op jaarbasis minder omzet hebben dan € 20.000, kunnen overwegen de BTW wel of niet bovenop het tarief in rekening te brengen.
Muzieklessen aan leerlingen tot en met 20 jaar zijn vrijgesteld van BTW.
Bij een aantal gegeven lessen van 40 (toepassing van de schoolvakanties van het basis- of voortgezet onderwijs) is het jaartarief bij lessen van een uur dus € 1.760 (40 x : € 44).

Solisten (verloond)

Bruto per uitvoering : €1032
Inbegrepen is de generale repetitie op de dag van de utvoering.
Toeslag per extra repetitie (van maximaal 3 uur) : € 171

Ambulante musici kamermuziek (verloond)

Dagoptreden per uur : € 129
Bruto per uitvoering (met een minimum van drie uur) : € 386

Ambulante musici jazz en pop (verloond)

Dagoptreden per uur : € 129
Bruto per uitvoering (met een minimum van drie uur) : € 386
Artiestenbegeleiding (per uur met een minimum van vier uur) : € 131
Remplaceren : € 251

cd-tarieven studiomusici

De bruto tarieven gelden per ingespeelde partij per nummer. Een nummer duurt niet langer dan vier minuten. Is het nummer langer dan dient voor iedere extra vier minuten een extra ingespeelde partij te worden vergoed.
1 ingespeelde partij : € 168
2 ingespeelde partijen : € 270
3 ingespeelde partijen : € 340
4 ingespeelde partijen : € 416
5 ingespeelde partijen : € 492
6 ingespeelde partijen : € 560
7 ingespeelde partijen : € 606

Vanaf acht ingespeelde partijen geldt een tarief van : € 67

cd-tarieven symfonieorkesten

Bruto per uur voor een opname : € 35
Met een minimum van drie uur en maximum opnametijd van : € 106
(gemiddeld vijf minuten).
In geval van live opname van een concert of uitvoering
tot een oplage van 1000 stuks is de vergoeding : € 273
Bij een hogere oplage dient een nader te bepalen royalty te worden overeengekomen.

Repetitoren

per repetitie voor
a capella koren tot 50 leden : € 67
boven 50 leden : € 119
toeslag per concert : € 209
per repetitie
oratorium, opera en operettekoren tot 100 leden : € 114
boven 100 leden : € 123
toeslag per concert : € 288

per repetitie
kinderkoren per lesuur per week : € 32

Koordirigenten met professionele opleiding

per uur master koordirectie : € 83
bachelor koordirectie : € 64
diploma applicatieopleiding KF : € 56

Koordirigenten met amateuropleiding

per uur diploma specialisatieopleiding Kunstfactor (KF) : € 54
diploma amateurkoordirigent KF : € 39
getuigschriften en diploma’s NDO/KDOV/NSGV : € 32

Als concertvergoeding geldt een bedrag van 7 tot 12x de uurvergoeding afhankelijk van het soort concert.

Dirigenten amateur-symfonieorkesten

per uur master orkestdirectie : € 74
bachelor orkestdirectie : € 62

Als concertvergoeding geldt een bedrag van 7 tot 12x de uurvergoeding afhankelijk van het soort concert.

Dirigenten blaasorkesten

per uur Bachelor BOD, Bachelor dirigent blaasorkesten : € 68

Dit is een tarief voor startende dirigenten en in de praktijk gevormde dirigenten.
Voor concerten geldt in de regel een opslag van 50%; voor concoursen is de opslag 100%.

Instructeurs blaasorkesten

per uur : € 46

De Vrije KNTV zet het werk voort van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging en publiceert de KNTV Tarieven.
in opdracht van de St. KNTV Fonds