Regelingen voor zelfstandigen

TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Tozo kan worden aangevraagd als:

1.Inkomensondersteuning op bijstandsniveau voor een periode van maximaal 3 maanden Vanuit de regeling wordt het inkomen van de zelfstandig ondernemer aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandig ondernemer van toepassing is. Een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020.

2.Een lening voor doorlopende bedrijfslasten van maximaal €10.157 tegen een rente van 2%.
Bij uw aanvraag wordt gekeken of u behoefte hebt aan beide regelingen of aan 1 van beide regelingen. De 3 maanden inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. Tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had.
De zelfstandigenorganisaties benadrukken dat de Tozo een noodvoorziening is die financiële steun biedt aan zelfstandigen die het echt nodig hebben. Zij roepen zelfstandigen op dat indien zij (voorlopig) in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, nu niet moeten aanvragen.
.  .  .  .  .
Gemeente vraagt niet naar inkomen van partner van zelfstandige. Houdt wel rekening met loonheffingskorting. Heeft u een lijfrente of andere inkomsten buiten de muziekpraktijk, dan zal gemeente deze meerekenen. Het formulier is – het systeem waardig – uitgebreid en
vraagt uploaden van veel gegevens. Als u die al aan de gemeente heeft laten zien kunt u om kort te gaan het bij de Ledenbrief gevoegde formulier uploaden. U lunt altijd bellen voor concrete hulp bij aanvragen of andere problemen.
Leden hebben contact gegevens, anderen kunnen ons bereiken via deze site.

De lening raden we af. Gezien de ongewisse toekomst zal terugbetaling daarvan de musicus mogelijk extra zwaar belasten.

TOGS

Tegemoetkoming getroffen sectoren Covid19 – de aanvraag voor € 4.000 ondersteuning is bedoeld voor ondernemers/zelfstandigen die min. € 4.000 vaste lasten hebben + daarboven nog € 4.000 omzet missen. De aanvraag kan ingediend worden tot 26 juni.
Meer informatie bij RVO tel. 088 0422500. Meestal is het ’s morgens vroeg niet zo druk, en kunt u gelijk doorverbonden worden.
Op het eerste gezicht lijken veel musici niet een deze criteria te voldoen. Vooral omdat de vaste lasten uit de bedrijfsadministratie moeten blijken. Voorzitter en penningmeester werken aan een principe opbouw van lasten, gebaseerd op een boekhoudkundige benadering waarbij behalve afschrijving van bv. auto en instrumenten ook reserves voor nieuw aanschaf worden meegerekend.
Daarvoor vinden we nog geen oor bij noch de RVO noch het betreffende ministerie.

Wel komen er continu veranderingen, dus we houden dit voor onze leden in de gaten. We pleiten voor een aanpak gericht op zelfstandigen zoals musici, bij wie omzet vrijwel gelijk staat aan inkomen, zonder goederen te moeten verrekenen.

SBI Status

Het loopt storm bij de Kamer van Koophandel, velen willen hun inschrijving veranderen. Zo lang dit conform de werkelijkheid is zijn hier mogelijkheden. Zo kunt u uw bedrijf alsnog inschrijven door aan te tonen dat u al in eerdere jaren als zodanig werkzaam was. In ieder geval is men bij de Kamer van Koophandel vriendelijk en geduldig in uitleggen van de nieuwe regels:

Kamer van Koophandel 088 - 5851585 werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur . . Toets 1