Word Lid

Aanmelding voor lidmaatschap van beroeps- en belangenvereniging voor musici vrije KNTV.

Leden krijgen 5% korting bij OHRA schadeverzekeringen, en 9% korting op OHRA ziektekostenverzekering.

De vereniging is statutair gevestigd in Amstterdam.
We verwachten snel weer een kantoor te betrekken in de Culturele Hoofdstad van ons land.

CONTRIBUTIE  2024

BASIS : € 90 pr/jr.
Door het lidmaatschap van beroeps- en belangenvereniging voor musici vrije KNTV  kunt u met vragen omtrent uw praktijk en oplossen van problemen terecht bij ons team, en bent u verzekerd van juridische bijstand door de ervaren juristen van DAS incl. oplossen van problemen met de werkgever. Contributie bedraagt € 90 per jaar en kan desgewenst in delen worden betaald.

INACTIEF: € 70 pr/jr.
Musici die zelf een rechtsbijstandsverzekering hebben of minder optreden of lesgeven, door leeftijd of om andere reden een verminderde praktijk voeren, komen in aanmerking voor een Inactieven Contributie van € 70 per jaar. Uw rechtspositie blijft dezelfde. U kunt nog steeds met alle vragen bij ons terecht. Maar door een speciale regeling met DAS – het juristenbureau waarmee de vrije KNTV een contract heeft voor alle leden – is dit (senioren) lidmaatschap mogelijk.

Lesgevende musici : 
Alle informatie over muziekscholen is meer dan welkom. Waar gaat het juist goed, en waar worden musici gemangeld? De heisa rond muziekscholen en ver ZZP-ing baart de vereniging zorgen.
Voor eigen rekening en risico werken hoort meer bij uitvoerende musici.

Uitvoerende musici :
We kunnen Uitvoerende Musici als van ouds weer ondersteunen met fondsaanvragen. Ook kunnen we helpen om openstaande rekeningen te innen en te bemiddelen in conflicten.

Marijke Nekeman – Voorzitter
Ron Hogervorst – Penningmeester
Renate de Vries – Secretariaat

Na uw aanmelding ontvangt u formulieren voor o.a. de juridische steun waarop leden recht hebben.