Word Lid

Aanmelding voor lidmaatschap van beroeps- en belangenvereniging voor musici vrije KNTV.

Leden krijgen 5% korting bij OHRA schadeverzekeringen, en 9% korting op OHRA ziektekostenverzekering.

De vereniging is statutair gevestigd in Amstterdam.
We verwachten snel weer een kantoor te betrekken in de Culturele Hoofdstad van ons land.

CONTRIBUTIE  2020

BASIS : € 90 pr/jr.
Door het basislidmaatschap van beroeps- en belangenvereniging voor musici vrije KNTV  kunt u met vragen omtrent uw praktijk en oplossen van problemen terecht bij ons team, en bent u verzekerd van juridische bijstand door de ervaren juristen van DAS incl. oplossen van problemen met de werkgever. Contributie bedraagt

ZZP Module: € 120 pr/jr.
In samenwerking met mr. Gerard Kortooms voeren we dit jaar voor het eerst een aanbod gericht op de Zelfstandige Praktijk naar model van wat mr. Kortooms eerder voor KNTV leden deed nl. bemiddelen in inning van facturen. Ter ondersteuning van zowel problemen met betaling door leerlingen als – op verzoek van een lid – oplossen van strubbelingen bij betaling van optredens.
Daarmee bent u verzekerd van de inzet van mr. Kortooms om betalingen soepel te laten verlopen, evt. incl. incassobureau.

INACTIEF: € 70 pr/jr.
Musici die minder optreden of lesgeven, door leeftijd of om andere reden een verminderde praktijk voeren, komen in aanmerking voor een Inactieven Contributie van € 70 per jaar. Uw rechtspositie blijft dezelfde. U kunt nog steeds met alle vragen bij ons terecht. Maar door een speciale regeling met DAS – het juristenbureau waarmee de vrije KNTV een contract heeft– is dit senioren lidmaatschap mogelijk.

Lesgevende musici : 
Alle informatie over muziekscholen is meer dan welkom. Waar gaat het juist goed, en waar worden musici gemangeld?
De heisa rond muziekscholen baart de vereniging zorgen.
Voor eigen rekening en risico werken hoort meer bij uitvoerende musici.

Uitvoerende musici :
Het ligt in de planning om Uitvoerende Musici als van ouds weer te ondersteunen met fondsaanvragen. Ook wijzen we op het lidmaatschap met ZZP Module (zie hierboven) waardoor wij u kunnen helpen openstaande rekeningen te innen.
Dit geldt voor zowel lesgeven als uitvoerend werk. Als u lid bent kunt u andere categorieën aandragen waarin mr. Kortooms kan ondersteunen.

Marijke Nekeman – Voorzitter
Ron Hogervorst – Penningmeester
Renate de Vries – Secretariaat

Nadat uw aanmelding ontvangt u formulieren voor o.a. de juridische steun waarop leden recht hebben.