DAS

Voor leden heeft onze vereniging een collectief contract met DAS voor juridische advisering en het voeren van
vele procedures, zoals in geval van conflict met de werkgever.
Op de site van DAS worden vragen rond het virus beantwoord.
Over Werk en inkomen zegt DAS bijv. *Ook al denk je besmet te zijn met het coronavirus, toch kun je niet zomaar zonder kennisgeving wegblijven van je werk. Ook niet als je vermoed dat collega’s besmet zijn.
“De werkgever mag de reiskosten, wanneer die niet meer worden gemaakt, omdat werknemers volledig thuis werken, stopzetten. Dit mag echter niet met terugwerkende kracht. Dat is in strijd met goed werkgeverschap.
Uren die je niet hebt kunnen werken vanwege het coronavirus inhalen zonder loon of tijd voor tijd is niet toegestaan. Hier is sprake van een ondernemersrisico.
Zo wordt antwoord gegeven op vele vragen rond Werk en Inkomen op deze pagina op de site van DAS Rechtsbijstand. Alle Vrije KNTV leden zijn verzekerd via DAS.
Voor ZZP Leden is een op de praktijk toegesneden Module ZZP Ondersteuning in ontwikkeling.
In eerste instantie concentreert deze zich op moeilijk te innen facturen, van zowel leerlingen als bij optredens.