KOR regeling

De leden zijn geinformeerd over de nieuwe KOR regeling – regeling voor bedrijven met een omzet onder de € 20.000 per jaar. Ook is ingegaan op een evt. herinrichting van de praktijk voor een fiscaal verstandige opzet.

Regelingen voor zelfstandigen

TOZO Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Tozo kan worden aangevraagd als: 1.Inkomensondersteuning op bijstandsniveau voor een periode van maximaal 3 maanden Vanuit de regeling wordt het inkomen van de zelfstandig ondernemer aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandig ondernemer van toepassing is. Een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende …

Buma / Stemra

Vrije KNTV vaksectie Carillon ligt al enige tijd in de clinch met BUMA/Stemra, vanwege onoordeelkundige en volstrekt niet verantwoorde wijzigingen in het auteursrecht van 8 categoriën Klassiek, daarmee de positie beschadigend van een significant aantal componisten, en het creeëren van een nieuwe categorie Klassiek zonder ondersteunende onderbouwing.

DAS

Voor leden heeft onze vereniging een collectief contract met DAS voor juridische advisering en het voeren van vele procedures, zoals in geval van conflict met de werkgever. Op de site van DAS worden vragen rond het virus beantwoord. Over Werk en inkomen zegt DAS bijv. *Ook al denk je besmet …

Beleggingsfonds voor Musici

Ook in ontwikkeling een Beleggingsfonds voor Musici. Nagesprekken met een bankpartner, verlegt dit project zich naar partijen in de omgeving van onze pensioenfondsen, die zowel stabiliteit garanderen als interessante rendementen kunnen behalen. Waardoor een door musici opgezet pensioenfonds zich op eigen kracht kan ontwikkelen tot een stabiele factor voor musici.